Algemene Voorwaarden

 
 
 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van Bed & Breakfast Dons en Flanel, gevestigd  in de Beverenstraat 94 te Leisele. Met het aangaan van een huurovereenkomst worden deze Algemene Voorwaarden van kracht. Op verzoek wordt een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden kosteloos verstrekt aan de gebruikers. Huurders dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben en minimaal 18 jaar of ouder te zijn. De beheerder is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gebruikers. Alle risico’s met betrekking tot een verblijf in Bed & Breakfast Dons en Flanel zijn voor rekening van de gebruikers. Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van de eigenaar dienen door de gebruikers onmiddellijk te worden gemeld en vergoed aan de eigenaar. Gasten dienen instructies van de beheerder op te volgen. De beheerder kan gasten, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot Bed & Breakfast Dons en Flanel ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten. De administratie van de beheerder is bepalend zonder meningsverschil, tenzij de gebruikers het tegendeel kunnen bewijzen. Bij alle afwijking die niet opgenomen zijn in deze voorwaarden beslist de eigenaar. Gasten van Bed & Breakfast Dons en Flanel dienen zich te houden aan het onderstaande Huishoudelijk Reglement.

 

contactgegevens

 

Bed & Breakfast Dons en Flanel
Beverenstraat 94
8691 Leisele
Tel: (+32) 058 29 86 17
Website: www.donsenflanel.be
E-mail: donsenflanel@gmail.com

 

reservering

 

De huurovereenkomst kan (mits plaats beschikbaar) mondeling, telefonisch en schriftelijk aangegaan worden. Na ontvangst van uw reserveringsverzoek stuurt Bed & Breakfast Dons en Flanel een definitieve bevestiging per e-mail. Daarna is de reservering definitief voor beide partijen. Voor het reserveren van een verblijf in Bed & Breakfast Dons en Flanel worden geen extra kosten in rekening gebracht.

 

betaling

 

De verblijfskosten in Bed & Breakfast Dons en Flanel dienen vooraf via een overschrijving of bij vertrek contant worden voldaan. De eigenaar kan in overleg met de huurder van deze voorwaarden afwijken. Bij een reservering van een langere periode, kan de eigenaar een aanbetaling vragen van 40% van de overeengekomen huurprijs. De actuele tarieven vindt u terug op de website: www.donsenflanel.be

 

annulering

 

Indien u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane huurovereenkomst na te komen, dient u dit zo spoedig mogelijk bij ons te melden zodat wij daarvoor de vrijgevallen Bed & Breakfast reservering alsnog aan derden kunnen  aanbieden. Bij annulering betaalt de huurder een vergoeding aan de beheerder: bij annulering binnen twee weken voor de ingangsdatum, 25% van de overeengekomen prijs; bij annulering binnen 1 week voor de  ingangsdatum, 50% van de overeengekomen prijs; bij annulering op de dag voor de ingangsdatum, 100% van de overeengekomen prijs. Het verschuldigde bedrag is dan binnen 14 dagen over te maken op het bankrekeningnummer van de eigenaar.

 

aankomst en vertrek

 

Bij aankomst dient u zich eerst te melden bij de eigenaar. Ter legimitatie kan u gevraagd worden om uw paspoort of identiteitsbewijs te tonen.  Op de dag van aankomst kunt u na 16:00 uur de Bed & Breakfast gebruiken. Op de dag van vertrek dient de Bed & Breakfast uiterlijk om 11:00 uur vrij te zijn. Alleen in overleg kan van bovengenoemde tijden afgeweken worden. Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.

 

ontbijt

 

Het ontbijt is inbegrepen bij de overnachting.

 

uw verblijf

 

Gebruik door derden van de Bed & Breakfast is niet toegestaan. Bezoekers mogen niet zonder toestemming van de beheerder en zonder bijbetaling overnachten in de accommodatie.

 

veiligheid en milieu

 

De accommodatie dient schoon en netjes te worden gehouden. Huisdieren zijn niet toegestaan. Binnen roken en open vuur is niet toegestaan vanwege de brandveiligheid. De accommodatie is 24 uur per dag toegankelijk tijdens een verblijf. Wij wensen u een aangenaam en ontspannen verblijf toe in onze Bed & Breakfast.